Flash News
Powered by Blogger.

Popular Posts

Blog Archive

Popular Posts

Bala Chelimi

Editor:
Manikonda Veda Kumar

Executive Editor:

Gali Udaya Kumar
---- ----
Bala Chelimi
Chandram, 490, Street No.11,
Himayat Nagar, Hyderabad 500 029
www.balachelimi.com

Mail Instagram Pinterest RSS

చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లం

పొడుపు కథలు. పొడుపు కథలకు తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇవి పిల్లలు, పెద్దలలో ఆలోచనలను రేకెత్తించేవిగా ఉంటాయి. వినోదాన్నీ ఇస్తాయి. మానసిక వికాసాన్నీ కలిగిస్తాయి. చాలా పొడుపు కథలు కనుమరుగై పోయినా, కాల గర్భంలో కలిసి పోయినా, ఇప్పటికీ పల్లె ప్రాంతాలలో వీటికి ఆదరణ ఎంతో ఉంది.

మీ ప్రాంతంలో ప్రచారంలో ఉన్న పొడుపు కథలను వ్రాసి బాల చెలిమికి పంపండి. మీ పేరు, ఫోటో కూడా జత చేసి పంపండి. వెంటనే బాల చెలిమిలో ప్రచురిస్తాం.  


ఇక్కడ కొన్ని పొడుపు కథలు ఇస్తున్నాం. వీటిని విప్పే ప్రయత్నం చేయండి.

    1 కిట కిట తలుపులు, కిటారి తలుపు, ఎప్పుడు తీసిన చప్పుడు కావు, ఏమిటవి?
    2 మామ కాని మామ, ఎవ్వరది?
    3 చుట్టింటికి మొత్తే లేదు
    4 నల్ల బండ క్రింద నలుగురు దొంగలు
    5 అమ్మ అంటే కదులుతాయి, నాన్న అంటే కదలవు
    6 అమ్మ అంటే కలుస్తాయి, నాన్న అంటే కలవవు
    7 అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది, మా ఇంటికొచ్చింది, తైతక్కలాడింది
    8 తెల్లటి బంతి చల్లని బంతి అందని బంతి ఆడని బంతి
    9 దేశదేశాలకు ఇద్దరే రాజులు
    10 చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లం
    11 తోక లేని పిట్ట తొంభై ఆమడలు పోతుంది
    12 ఆకాశాన అంబు, అంబులో చెంబు, చెంబులో చారెడు నీళ్ళు
    13 అరచెయ్యంత పట్నంలో అరవై గదులు; గదికొక్క సిపాయి; సిపాయికొక్క తుపాకీ
    14 తెల్లటి పొలంలో నల్లటి విత్తనాలు: చేత్తో చల్లుతారు, నోటితో ఏరుతారు
    15 వంరి వంకల రాజు, వళ్ళంతా బొచ్చు
    16 ఇల్లంతా తిరుగుతుంది, మూలన కూర్చుంటుంది
    17 పిడికెడంత పిట్ట! అరిచి గోల చేస్తుంది. ఎత్తుకుంటే చెవిలో గుసగుసలు చెబుతుంది.
    18 మేసేది కాసంత మేత: కూసేది కొండంత మోత.
    19 మూడు కళ్ళ ముసలిదాన్నినేనెవరిని?
    20 బంగారు భరిణలో రత్నాలు: పగుల గొడితేగాని రావు.
    21 పొంచిన దెయ్యం పోయిన చోటికల్లా వస్తుంది?
    22 మంచం కింద మామయ్యా:,ఊరికి పోదాం రావయ్య.
    23 పలుకుగాని పలుకు :ఎమిటది?
    24 నల్లని చేనులో తెల్లని దారి ఏమిటది?
    25 పచ్చ పచ్చని తల్లి: పసిడి పిల్లల తల్లి: తల్లిని చీలిస్తే తియ్యని పిల్లలు
    26 పచ్చన్ని పొదలోన విచ్చుకోనుంది: తెచ్చుకోబోతేను గుచ్చుకుంటుంది. ఏమిటది?
    27 నోరులేని పిట్ట తోకతో నీళ్ళు తాగుతుంది.ఏమిటది?
    28 అక్కడిక్కడి బండి అంతరాల బండి: మద్దూరి సంతలోన మాయమైన బండి.ఏమిటది?
    29 అడవిని పుట్టాను, నల్లగ మారాను: ఇంటికి వచ్చాను, ఎర్రగ మారాను: కుప్పలో పడ్డాను, తెల్లగ మారాను.
    30 అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది: చెంబులో నీళ్ళని, చెడత్రాగుతుంది.
    31 అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది; మా ఇంటి కొచ్చింది మహలక్ష్మి. ఎవరు ?
    32 అన్నదమ్ములం ముగ్గురం మేము, శుభవేళల్లో కనిపిస్తూ వుంటాము: అయితే బుద్ధులు వేరు -- నీళ్ళలో మునిగే వాడొకడు: తేలే వాడొకడు; కరిగే వాదొకడు: అయితే మే మెవరం?
    33 అమ్మ కడుపున పడ్డాను,అంత సుఖమున్నాను:నీచే దెబ్బలు తిన్నను,నులువునా ఎండిపోయాను:నిప్పుల గుండం తొక్కాను:గుప్పెడు బూడిదనైనాను.
    34 ఆకసమంతా అల్లుకు రాగా:చేటెడు చెక్కులు చెక్కుకు రాగా:కడివెడు నీరు కారుకు రాగా:అందులో ఒక రాజు ఆడుతుంటాడు.
    35 ఆకాశ పక్షి ఎగురుతూ వచ్చి,కడుపులో చొచ్చి లేపింది పిచ్చి.
    36 ఆమడ నడిచి అల్లుడొస్తే,మంచం కింద ఇద్దరూ, గోడ మూల ఒకరూ,దాగుకున్నారు.
    37 ఇంతింతాకు బ్రహ్మంతాకుపెద్దలు పెట్టిన పేరంటాకు.
    38 ఇంతింతాకు ఇస్తరాకురాజులు మెచ్చిన రత్నాలాకు.
    39 ఇక్కడి నుంచి చూస్తే యినుము;దగ్గరికి పోతే గుండు;పట్టి చూస్తే పండు;తింటే తీయగనుండు.
    40 ఊరంతకీ ఒక్కటే దుప్పటి
    41 ఊరంతా నాకి మూల కూర్చుండేది - యేది?
    42 ఇల్లంతా నాకి మూల కూర్చుండేది - యేది?
    43 ఊళ్ళో కలి,వీధిలో కలి,ఇంట్లో కలి,ఒంట్లో కలి.
    44 ఎక్కలేని మానుకి దుక్కిలేని కాపు.
    45 ఏడుగురు అన్నదమ్ములం మేము;విడివిడిగా వుంటే చెప్పలేవు ,కలసి వుంటే చెప్పగలవు.
    46 తండ్రి గరగర,తల్లి పీచుపీచు,బిడ్డలు రత్నమాణిక్యాలు,మనుమలు బొమ్మరాళ్ళు.
    47 గోడమీద బొమ్మ గొలుసుల బొమ్మ వచ్చి పోయే వారికి వడ్డించు బొమ్మ.
    48 చెయ్యని కుండ పొయ్యని నీళ్ళు, వెయ్యని సున్నం తియ్యగ నుండు.
    49 ఇంతింత బండి - ఇనప కట్ల బండి , తొక్కితే నా బండి - తొంభై ఆమడలు పోతుంది.
    50 పళ్ళెంలో పక్షి - ముక్కుకు ముత్యం, తోకతో నీరు - త్రాగుతుంది మెల్లగా
    51 అయ్య అంటే కలవవు, అమ్మ అంటే కలుస్తాయి
    52 నీలము చీర, మధ్యలో వెన్న ముద్ద, అక్కడక్కడ అన్నపు మెతుకులు
    53 వ్రేలిమీద నుండు వెండుంగరము కాదు - వ్రేలిమీద నుండి నేలజూచుఅంబరమున దిరుగు నది యేమిచోద్యమో
    54 మూడు శిరములున్ను ముదమొప్ప పది కాళ్ళు - కల్గు తోకలు రెండు కన్ను లారుచెలగి కొమ్ములు నాల్గు చెతులు రెండయా - దీని భావమేమి తిరుమలేశ  !

జవాబుల కోసం ఇక్కడ చూడండి. 

0 comments:

Post a Comment